Ο Πολιτισμός έχει ταυτιστεί με την Πετρούπολη με κυρίαρχο στοιχείο τη δημιουργία του Θεάτρου Πέτρας.
Ενός Θεάτρου που από μόνο του είναι πόλος έλξης καλλιτεχνών, δημιουργών αλλά και πολιτών.
Όμως, η σπασμωδική πολιτιστική πολιτική των τελευταίων πολλών χρόνων που ακολούθησαν τη λειτουργία του Θεάτρου , δεν έδωσε ένα βηματισμό εξέλιξης και ολοκληρωμένης πολιτισμικής ανάπτυξης.
Δεν αναπτύσσεται ο πολιτισμός χωρίς τους φορείς και τους συντελεστές του και δεν αναπτύσσεται με αδιαφανή διοικητικά μοντέλα «εκλεκτών» των διοικήσεων.
Πιστεύουμε , ότι όλες οι δημιουργικές πολιτιστικές δυνάμεις της πόλης και οι άνθρωποι της τέχνης, οφείλουν και δικαιούνται να συμβάλουν στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την πολιτισμική ανάπτυξη της Πετρούπολης σε βάθος χρόνου και με συμφωνημένες αρχές και στόχους.
O Δήμος, χωρίς να διεκδικεί μονοπωλιακή εξουσία, οφείλει να πρωτοστατήσει στην επεξεργασία μιας πολιτικής για τον πολιτισμό, για τη στήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης, να είναι ο εμπνευστής, συμπαραγωγός, υποστηρικτής και συνδιοργανωτής της πολιτισμικής ζωής.
Για εμάς ο Πολιτισμός είναι το ισχυρό πλεονέκτημα στην πορεία ανάπτυξης της Πετρούπολης. Είναι κινητήριος δύναμη και πηγή εξέλιξης.
Βασικά στοιχεία της πολιτιστικής πολιτικής , πιστεύουμε πως πρέπει να είναι:
Η μετεξέλιξη του Θεάτρου Πέτρας σε ένα ολοκληρωμένο χώρο Τέχνης και Πολιτισμού αξιοποιήσιμο 12 μήνες το χρόνο.
Η συμμετοχή των πολιτιστικών ομάδων και των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου.
Η ενιοποίηση όλων των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο στον τομέα του πολιτισμού και η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Ο εκσυγχρονισμός των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου και η διεύρυνση του χρόνου παροχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η αξιοκρατική αξιοποίηση των πόρων για το χώρο του πολιτισμού και η πραγματική ανταπόδοση των εισφορών από τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου.
Η ενθάρρυνση της παραγωγής πολιτισμικού προϊόντος.
Η ριζική αναμόρφωση των πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου με γνώμονα τη διοργάνωση γεγονότων καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων.
Ο σεβασμός στις διαφορές κουλτούρας των πολιτών, η διατηρεί και η ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της πόλης.
«Πολιτισμός» δεν είναι μόνο η ενασχόληση με την τέχνη.
Είναι και η κουλτούρα, οι αξίες, η καθημερινή ζωή και συμπεριφορά, η σχέση του πολίτη με τον άλλο και με τον χώρο.