Κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της Πετρούπολης τα τελευταία χρόνια είναι η ενδυνάμωσή της, πληθυσμιακά, από νέους , δυναμικούς ανθρώπους.
Το στοιχείο αυτό , δημιούργησε νέες ανάγκες σε εκπαιδευτικές υποδομές αλλά πιστεύουμε πως ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα επιστημονικό πλεόνασμα το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
Καμία πόλη, κανένας Δήμος, δεν μπορεί να αισθάνεται δημιουργικός , εάν δεν μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη εκπαιδευτικών υποδομών για το σύνολο του πληθυσμού και εάν δεν μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη λειτουργικότητα των υποδομών αυτών.
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους στόχους, για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης και την άρτια λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών , σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, είναι σημαντική ανάγκη.
Παράλληλα , μέσω Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και χρηματοδοτήσεων , οφείλουμε σταδιακά να εντάξουμε στο πρόγραμμα αυτό όλα τα θέματα ανάπλασης των αυλών των σχολείων και της μετατροπής των σχολικών κτιρίων σε «πράσινα», μη ενεργοβόρα κτίρια. Η ενέργεια αυτή, θα εξοικονομήσει επιπλέον πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και τη συντήρηση των υποδομών τους.
Στην κοινωνία της Τεχνολογίας και της Γνώσης , η Πετρούπολη δεν μπορεί αν μην αξιοποιήσει το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό που ζει σε αυτή.
Αξιοποίηση μέσα από θεσμούς όπως η δημιουργία ανοιχτού Πανεπιστημίου, η δημιουργία υποδομών δια βίου μάθησης και κατάρτισης, η ενισχυτική διδασκαλία και τα εξειδικευμένα σεμινάρια επιστημονικών ειδικοτήτων.
Θεσμοί που πρέπει να στηριχτούν στον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών αλλά και να υποστηριχτούν από αντίστοιχα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Και βέβαια, δεν υπάρχει γνώση χωρίς βιβλίο. Και η Πετρούπολη οφείλει να αποκτήσει στέγη για τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στο Βιβλίο και θεσμούς που θα κάνουν το βιβλίο σημαντικό πόλο έλξης για τους πολίτες.