Η παράταξή μας έχει ως βασικό της συστατικό στοιχείο την έκφραση της καθημερινής πραγματικότητας της τοπικής Κοινωνίας που βιώνει προβλήματα, βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποβιβάζεται συνεχώς, κυρίως μέσω της οικονομικής δυσπραγίας και αναζητά ευκαιρίες για καλύτερη και αξιοπρεπή διαβίωση.
Κανένας , λοιπόν, Μόνος του. Θέλουμε την Πετρούπολη Κοινωνία Συνοχής, Αλληλεγγύης και διαρκούς υποστήριξης των αναγκών των πολιτών.
Είναι ανάγκη πλέον να περάσουμε, από την ελεημοσύνη και το συνεχώς μειούμενο κρατικό επίδομα, στην αλληλεγγύη και την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών του πολίτη σε τοπικό επίπεδο.
Με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλα τα δρώμενα και τις δραστηριότητες του Δήμου.
Με δράσεις που θα θεσμοθετούν πρωτοβουλίες και καθιερώνουν ενέργειες πρόσκαιρες.
Με αξιοποίηση πόρων και προγραμμάτων που καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία.
Με διασφάλιση του δικαιώματος όλων στην Υγεία και την Παιδεία.