Για την παράταξή μας η κινητικότητα δεν είναι «υπαλληλικός» όρος. Είναι αναγκαίο στοιχείο μίας Πόλης Ζωντανής που θέλει οι πολίτες της να λειτουργούν ως κοινωνία συνοχής και ευημερίας.
Όλη η Πόλη πρέπει να γίνει μία «γειτονιά» και οι πολίτες της να μπορούν να την «κυκλοφορήσουν» και να την περπατήσουν άνετα , ευχάριστα και εύκολα.
Οι πεζόδρομοι, οι χώροι στάθμευσης, τα προσβάσιμα πεζοδρόμια, τα σύγχρονα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς, η χρήση της τεχνολογίας για τις μετακινήσεις στην πόλη, τα ποδήλατα, δεν μπορεί να είναι προνόμιο άλλων.
Πρέπει να είναι δικαίωμα της Πετρούπολης και των κατοίκων της.
Η κυκλοφορία στην πόλη, με όποιο μέσο, δεν μπορεί να είναι φόβος. Είναι δικαίωμα και ανάγκη μίας πόλης ζωντανής που θέλει τους κατοίκους της «παρόντες» σε συνεχή βάση και επιδιώκει να είναι πόλος έλξης επισκεπτών.