Συστατικό στοιχείο μίας οργανωμένης κοινωνίας είναι να μπορούν οι πολίτες της να τη Ζουν και να τη χαίρονται.
Η Πετρούπολη , με τη ραγδαία πληθυσμιακή της εξέλιξη, οφείλει τώρα να γίνει και Πόλη όπου πέρα από τόπος κατοικίας θα είναι και τόπος Ζωής.
Οι πολίτες της πρέπει να γίνουν καθημερινοί δέκτες των «λύσεων» που τους παρέχονται για τη ζωή τους στην Πόλη , να διαθέτουν συνεχή ενημέρωση όλων των δράσεων , των παρεμβάσεων και των δραστηριοτήτων που τους απασχολούν και τους ενδιαφέρουν και να είναι συμμέτοχοι στα δρώμενα της Πόλης μας.
Όλα όσα παρέχονται πρέπει να είναι ισότιμα προσβάσιμα σε όλους , η όποια ανταποδοτικότητα Δημοτικών δραστηριοτήτων να είναι άμεσα εμφανής και οι γειτονιές να βρουν βηματισμό και ζωή.
Καμία γειτονιά παραμελημένη, καμία γειτονιά «φτωχός συγγενής» , καμία γειτονιά «προνομιούχα» σε βάρος των άλλων.
Και βέβαια , συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου, πρέπει να είναι η συνεχής διαβούλευση και συμμετοχή . Η διαρκής αλληλο-τροφοδότηση Δήμου και Πολιτών.
Η συμμετοχή στην τοπική διακυβέρνηση προσδίδει στην πόλη την ικανότητα της αυτό-ανανέωσης και της αναδημιουργίας κοινωνικοποιώντας στην πράξη την πολιτική εξουσία. Μέχρι να εφαρμοστούν θεσμικά τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι αναγκαία η πρόβλεψη άμεσης συμμετοχικής ψηφοφορίας για κάθε σημαντικό θέμα του Δήμου.
Επίσης, οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μπορούν να εφαρμοστούν στην ιστοσελίδα του δήμου. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα δημιουργήσει σώμα «εκλεκτόρων», σε συμβουλευτικό επίπεδο.