Στη σημερινή εποχή της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας , ο Δήμος δεν μπορεί να «σφυρίζει» αδιάφορα στην ανάγκη τόνωσης της τοπικής αγοράς, τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από παραγωγικές δραστηριότητες και την ανάγκη εξασφάλισης δραστηριοτήτων που ενισχύουν το Επιχειρείν.
Δε θέλουμε το Δήμο επιχειρηματία και εργοδότη.
Θέλουμε το Δήμο να βάζεις στόχους για την ανάπτυξη της Πόλης και το μοντέλο που αυτή θα έχει σε συνεργασία με όλους τους φορείς της.
Σε μία εποχή που η ανάπτυξη είναι το κύριο ζητούμενο, οι οργανωμένες αστικές αναπλάσεις σε συνδυασμό με το πολιτιστικό προφίλ της πόλης μας είναι ίσως η μοναδική ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας, αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας, έσοδα στα δημοτικά ταμεία και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Θέλουμε το Δήμο δημιουργό θεσμών, πρωτοβουλιών και γεγονότων που θα δίνουν βηματισμό στην ανάπτυξη της Πόλης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα εξυπηρετούν τους στόχους και το μοντέλο ανάπτυξής της και θα δίνουν προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία.
Θέλουμε ένα Δήμο που θα έχει όραμα για το «τι Πόλη θέλουμε» και θα προχωρά σύμφωνα με αυτό και με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών.
Θέλουμε ένα Δήμο που η δραστηριότητές του, το μοντέλο ανάπτυξής του και οι παρεμβάσεις του θα μπορούν να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και θα  «ανοίγουν» την αγορά εργασίας.