Σε μία σύγχρονη Πόλη είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλες εκείνες οι υποδομές που φιλοξενούν τις λειτουργίες του Δήμου της και που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών.
Δεν μηδενίζουμε και δεν απεμπολούμε ότι έχει γίνει στον τομέα αυτό.
Στόχος μας η ενοποίηση όλων των λειτουργιών του Δήμου, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων και η εξασφάλιση υποδομών που θα καθιστούν την Πόλη λειτουργική, προσβάσιμη σε όλη της την έκταση, ευχάριστα βιώσιμη και σύγχρονη ως προς τις παροχές της προς τους πολίτες και τους επισκέπτες.
Οι υποδομές μίας πόλης δεν είναι μόνο ότι φαίνεται. Είναι περισσότερο ότι της δίνει μέλλον και υποστηρίζει τις λειτουργίες και τις ανάγκες των κατοίκων της μεσο-μακροπρόθεσμα.
Η ανάπλαση της πόλης μας και η αξιοποίηση της υπό-αξιοποιούμενης περιουσίας του δήμου μας είναι Έργα που -για να φέρουν άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα- καλούμαστε, να τα συντονίσουμε κάτω από ένα γενικό αναπτυξιακό επιχειρησιακό σχεδιασμό και όραμα.