Η Πετρούπολη μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα που της δίνει η γεωγραφική της θέση, η «διαδρομή» της στο χρόνο και η κοινωνική της σύνθεση .
Η Πόλη μας από Πόλη τερματισμός, λόγο των ορεινών όγκων , μπορεί και πρέπει να γίνει Πόλη Μόνιμος Προορισμός για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο.
Αυτός ο στόχος μπορεί να υλοποιηθεί με τη συνεργασία Δήμου, φορέων και πολιτών, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας προς όφελος όλων.
Ο πολιτισμός, η ρυμοτομία, οι ορεινοί όγκοι, η νεανική σύνθεση του πληθυσμού, το επιστημονικό δυναμικό, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η τοπική επιχειρηματικότητα , μπορούν να είναι το μείγμα των πλεονεκτημάτων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου.
Για να αναπτυχθεί η Πόλη μας στο σύνολό της, χρειάζεται ένα νέο εμπεριστατωμένο Δημοτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα προτάσσει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μας.
Η Πετρούπολη του 2020 πρέπει να είναι μία πόλη Ευρωπαϊκή, με Έξυπνη και Διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς.