Μέσα στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα για την Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητο να υπάρξουν διαδικασίες που θα υπερβαίνουν τη διαχείριση των μειωμένων πόρων που διατίθενται.
Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , της ενεργοποίησης των διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης, της αξιοποίησης δυνατοτήτων σύμπραξης, της μείωσης δαπανών μέσω νέων τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας.
Ταυτόχρονα αποποιούμαστε το ρόλο του Δήμου Επαίτη και του Δήμου που μεταβιβάζει τις ευθύνες του σε άλλες εξουσίες.
Διεκδικούμε με ώριμες και σοβαρές προτάσεις και προετοιμάζουμε δημιουργικές παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν ρευστότητα και υλοποίηση των στόχων μας.
Στόχος μας είναι η επιτάχυνση διαδικασιών, η μεγαλύτερη ευελιξία και η δυνατότητα για πολυπρόσωπα project.
Κινούμαστε με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Πολιτών, με διαφάνεια και χωρίς ιδεοληψίες και δογματισμούς που απομονώνουν και στερούν πόρους και έργα.