Category Archives: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πόλη για το Παιδί

Η Πετρούπολη συγκαταλέγεται στους πρώτους δήμους πανελλαδικά με τα υψηλότερα ποσοστά μικρών ηλικιακών ομάδων.
Τα παιδιά, το μέλλον αυτής της Πόλης και της χώρας, απαιτούν να ασχοληθούμε σοβαρά με τη ζωή, την ανάπτυξη και την ψυχαγωγία τους.
Κάθε μας πρόταση στο πρόγραμμά μας έχει ως βασικό της γνώμονα τα παιδιά γιατί αυτά είναι τα πρώτα που έχουν ανάγκες υψηλών απαιτήσεων αλλά και ανάγκες θετικών προτύπων και παραστάσεων που μπορούν να τους δώσουν ελπίδα και προοπτική.
Ο στόχος μίας Πόλης αξιοβίωτης σε κάθε γειτονιά αφορά πρωτίστως τους νέους και τα παιδιά.
Η ύπαρξη χώρων ψυχαγωγίας (παιδικές χάρες) ασφαλών και συνεχώς συντηρούμενων, είναι βασική υποχρέωση.
Η διασφάλιση της ύπαρξης σοβαρών υποδομών εκπαίδευσης, άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης είναι δικαίωμα που δεν μπορούμε να το στερήσουμε.
Η λειτουργία δομών υποστήριξης, διδασκαλίας και ψυχαγωγίας για παιδιά εργαζόμενων γονιών είναι αναγκαία κοινωνική παροχή.
Μια Πόλη εύρυθμη, λειτουργική, καθαρή, ασφαλής, είναι η καλύτερη εικόνα για ένα παιδί που θέλει αισιόδοξες παραστάσεις.

Πόλη Καθαρή

Η εικόνα μίας Πόλης προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την καθαριότητά της.
Πόλη καθαρή σημαίνει πόλη βιώσιμη , ευχάριστη , εύκολα επισκέψιμη.
Βασικός υπεύθυνος για μία Πόλη καθαρή είναι ο Δήμος και αμέσως μετά υπάρχει η ευθύνη των πολιτών .
Μπορούμε ΜΑΖΙ να πετύχουμε μία πόλη που θα λειτουργεί με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα αξιοποιήσει όλες τις βέλτιστες λύσεις που διασφαλίζουν και την καθαριότητα της Πόλης και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.
Είναι η ώρα να περάσουμε, σταδιακά, από τους δρόμους γεμάτους κάδους στην Υπογειοποίηση των Κάδων απορριμμάτων εξοικονομώντας χώρους και πόρους.
Να εφαρμόσουμε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης (συσκευασίες, λάδια, μπαταρίες, οργανικά απορρίμματα, ηλεκτρικές συσκευές) με παράλληλη διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και με σταδιακή υιοθέτηση του συστήματος σύνδεσης των δημοτικών τελών με την ανακύκλωση.
Με τον τρόπο αυτό και τις δαπάνες μειώνουμε και έσοδα μπορούν να εξασφαλιστούν για την Πόλη τα οποία θα δεσμεύονται για ενίσχυση του πρασίνου και της καθαριότητας, και το περιβάλλον θα προστατεύουμε περισσότερο.
Για την υλοποίηση αυτών των έργων θα αξιοποιηθούν Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές.
Επιπλέον θα υπάρξει και ενδυνάμωση των συνεργίων καθαριότητας μέσα από την εξοικονόμηση εργατοωρών απασχόλησης στην καθαριότητα των κάδων.
Προϋπόθεση επιτυχίας κάθε προσπάθειας η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών .
Για το λόγο αυτό και θα υπάρξουν ειδικές διαδικασίες ευαισθητοποίησης με έμφαση τα σχολεία και την εκπαίδευσης των μαθητών.
Η καθαρή Πετρούπολη σε κάθε γωνιά της πόλης είναι εφικτή.

Πόλη μη ενεργοβόρα

Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί οι Πόλεις να λειτουργούν με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και με διαδικασίες εξοικονόμησης.
Θέλησή μας και επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη , είναι πως οι διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας ωφελούν και το περιβάλλον αλλά και μειώνουν πολύ σημαντικά τις δαπάνες ενός Δήμου.
Μέσα από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μέσα από διαδικασίες σύμπραξης μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στη μετατροπή όλων των Δημοτικών κτιρίων της Πόλης σε κτίρια μη ενεργοβόρα και στην αντικατάσταση όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Πετρούπολης από ενεργειακούς λαμπτήρες και νέο σύστημα ελέγχου του δικτύου το οποίο , επιπλέον, μειώνει τα χρονικά διαστήματα καύσης των και θα εντοπίζει άμεσα τις βλάβες.
Η μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης κτιρίων και δρόμων, μπορεί να οδηγήσει και σε μερική μείωση των Δημοτικών τελών.
Αντίστοιχες διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν και στις σχολικές υποδομές με ταυτόχρονη δημιουργία προαύλιων χώρων που θα ενδυναμώνουν την ύπαρξη πρασίνου και θα αξιοποιούν οικολογικά υλικά και κατασκευές.
Επιπλέον, κάλυψη του συνόλου της Πόλης από δίκτυο Φυσικού Αερίου , αποτελεί σημαντικό στόχο και σημαντική πηγή εξοικονόμησης εξόδων.
Παράλληλα κάθε πλατεία που αναμορφώνεται και κάθε έργο ανάπλασης και κατασκευής του Δήμου θα έχει ως προϋπόθεση των ύπαρξη βιοκλιματικών χαρακτηριστικών.
Λιγότερο ενεργοβόρος και ρυπογόνος οφείλει να γίνει και ο στόλος των οχημάτων του Δήμου με σταδιακή αλλαγή καυσίμου και αντικατάσταση οχημάτων .
Είναι η ώρα η Πετρούπολη να γίνει μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών πόλεων που υιοθετούν πολιτικές προστασίας του Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης Ενέργειας αξιοποιώντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές και εξοικονομώντας πόρους για το σκοπό αυτό.