Blog

Πόλη για το Παιδί

Η Πετρούπολη συγκαταλέγεται στους πρώτους δήμους πανελλαδικά με τα υψηλότερα ποσοστά μικρών ηλικιακών ομάδων.
Τα παιδιά, το μέλλον αυτής της Πόλης και της χώρας, απαιτούν να ασχοληθούμε σοβαρά με τη ζωή, την ανάπτυξη και την ψυχαγωγία τους.
Κάθε μας πρόταση στο πρόγραμμά μας έχει ως βασικό της γνώμονα τα παιδιά γιατί αυτά είναι τα πρώτα που έχουν ανάγκες υψηλών απαιτήσεων αλλά και ανάγκες θετικών προτύπων και παραστάσεων που μπορούν να τους δώσουν ελπίδα και προοπτική.
Ο στόχος μίας Πόλης αξιοβίωτης σε κάθε γειτονιά αφορά πρωτίστως τους νέους και τα παιδιά.
Η ύπαρξη χώρων ψυχαγωγίας (παιδικές χάρες) ασφαλών και συνεχώς συντηρούμενων, είναι βασική υποχρέωση.
Η διασφάλιση της ύπαρξης σοβαρών υποδομών εκπαίδευσης, άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης είναι δικαίωμα που δεν μπορούμε να το στερήσουμε.
Η λειτουργία δομών υποστήριξης, διδασκαλίας και ψυχαγωγίας για παιδιά εργαζόμενων γονιών είναι αναγκαία κοινωνική παροχή.
Μια Πόλη εύρυθμη, λειτουργική, καθαρή, ασφαλής, είναι η καλύτερη εικόνα για ένα παιδί που θέλει αισιόδοξες παραστάσεις.

Πόλη Καθαρή

Η εικόνα μίας Πόλης προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την καθαριότητά της.
Πόλη καθαρή σημαίνει πόλη βιώσιμη , ευχάριστη , εύκολα επισκέψιμη.
Βασικός υπεύθυνος για μία Πόλη καθαρή είναι ο Δήμος και αμέσως μετά υπάρχει η ευθύνη των πολιτών .
Μπορούμε ΜΑΖΙ να πετύχουμε μία πόλη που θα λειτουργεί με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα αξιοποιήσει όλες τις βέλτιστες λύσεις που διασφαλίζουν και την καθαριότητα της Πόλης και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.
Είναι η ώρα να περάσουμε, σταδιακά, από τους δρόμους γεμάτους κάδους στην Υπογειοποίηση των Κάδων απορριμμάτων εξοικονομώντας χώρους και πόρους.
Να εφαρμόσουμε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης (συσκευασίες, λάδια, μπαταρίες, οργανικά απορρίμματα, ηλεκτρικές συσκευές) με παράλληλη διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και με σταδιακή υιοθέτηση του συστήματος σύνδεσης των δημοτικών τελών με την ανακύκλωση.
Με τον τρόπο αυτό και τις δαπάνες μειώνουμε και έσοδα μπορούν να εξασφαλιστούν για την Πόλη τα οποία θα δεσμεύονται για ενίσχυση του πρασίνου και της καθαριότητας, και το περιβάλλον θα προστατεύουμε περισσότερο.
Για την υλοποίηση αυτών των έργων θα αξιοποιηθούν Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές.
Επιπλέον θα υπάρξει και ενδυνάμωση των συνεργίων καθαριότητας μέσα από την εξοικονόμηση εργατοωρών απασχόλησης στην καθαριότητα των κάδων.
Προϋπόθεση επιτυχίας κάθε προσπάθειας η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών .
Για το λόγο αυτό και θα υπάρξουν ειδικές διαδικασίες ευαισθητοποίησης με έμφαση τα σχολεία και την εκπαίδευσης των μαθητών.
Η καθαρή Πετρούπολη σε κάθε γωνιά της πόλης είναι εφικτή.

Πόλη μη ενεργοβόρα

Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί οι Πόλεις να λειτουργούν με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και με διαδικασίες εξοικονόμησης.
Θέλησή μας και επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη , είναι πως οι διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας ωφελούν και το περιβάλλον αλλά και μειώνουν πολύ σημαντικά τις δαπάνες ενός Δήμου.
Μέσα από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μέσα από διαδικασίες σύμπραξης μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στη μετατροπή όλων των Δημοτικών κτιρίων της Πόλης σε κτίρια μη ενεργοβόρα και στην αντικατάσταση όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Πετρούπολης από ενεργειακούς λαμπτήρες και νέο σύστημα ελέγχου του δικτύου το οποίο , επιπλέον, μειώνει τα χρονικά διαστήματα καύσης των και θα εντοπίζει άμεσα τις βλάβες.
Η μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης κτιρίων και δρόμων, μπορεί να οδηγήσει και σε μερική μείωση των Δημοτικών τελών.
Αντίστοιχες διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν και στις σχολικές υποδομές με ταυτόχρονη δημιουργία προαύλιων χώρων που θα ενδυναμώνουν την ύπαρξη πρασίνου και θα αξιοποιούν οικολογικά υλικά και κατασκευές.
Επιπλέον, κάλυψη του συνόλου της Πόλης από δίκτυο Φυσικού Αερίου , αποτελεί σημαντικό στόχο και σημαντική πηγή εξοικονόμησης εξόδων.
Παράλληλα κάθε πλατεία που αναμορφώνεται και κάθε έργο ανάπλασης και κατασκευής του Δήμου θα έχει ως προϋπόθεση των ύπαρξη βιοκλιματικών χαρακτηριστικών.
Λιγότερο ενεργοβόρος και ρυπογόνος οφείλει να γίνει και ο στόλος των οχημάτων του Δήμου με σταδιακή αλλαγή καυσίμου και αντικατάσταση οχημάτων .
Είναι η ώρα η Πετρούπολη να γίνει μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών πόλεων που υιοθετούν πολιτικές προστασίας του Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης Ενέργειας αξιοποιώντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές και εξοικονομώντας πόρους για το σκοπό αυτό.

Πόλη της άθλησης

Ο αθλητισμός είναι διέξοδος , είναι ψυχαγωγία, είναι ευεξία σώματος και ψυχής για μικρούς και μεγάλους.
Υποχρέωση του Δήμου η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Άθλησης.
Δεν μας λείπουν τόσο οι υποδομές, παρά το ότι μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερες με σωστή συντήρηση και αξιοποίησή τους.
Και βέβαια παραμένουν αναξιοποίητοι χώροι για αθλητικές δραστηριότητες το Άλσος της Πόλης, ο ορεινός όγκος και ο «εγκαταλειμμένος» χώρος πάνω από το Δημοτικό στάδιο Γρηγορίου που ολημερίς το χτίζουνε…..
Για εμάς οι βασικοί άξονες του προγράμματος αθλητισμού του Δήμου πρέπει να είναι:
Σωστή αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων υποδομών.
Συνένωση δυνάμεων Δήμου και Συλλόγων για σωστή και ασφαλή άθληση.
Αξιοκρατική αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για το χώρο του Αθλητισμού και πραγματική ανταπόδοση των εισφορών των πολιτών που αθλούνται.
Αξιοποίηση του ορεινού όγκου για την εφαρμογή προγραμμάτων αθλητισμού σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς και συλλόγους.
Αξιοποίηση του Άλσους για την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και αθλητισμού.
Συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή προγραμμάτων στα σχολεία και την αξιοποίηση των προαυλίων.
Ενίσχυση και «αποκέντρωση» προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού στις γειτονιές.
Αναμόρφωση και αξιοποίηση και για αθλητικές δραστηριότητες του χώρου πάνω από το Δημοτικό στάδιο Γρηγορίου.
Σε μία Πόλη με νεανική σύνθεση πληθυσμού ο Αθλητισμό μπορεί να είναι συνεκτικό στοιχείο της λειτουργίας της και οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε.

Πόλη της Τέχνης

Ο Πολιτισμός έχει ταυτιστεί με την Πετρούπολη με κυρίαρχο στοιχείο τη δημιουργία του Θεάτρου Πέτρας.
Ενός Θεάτρου που από μόνο του είναι πόλος έλξης καλλιτεχνών, δημιουργών αλλά και πολιτών.
Όμως, η σπασμωδική πολιτιστική πολιτική των τελευταίων πολλών χρόνων που ακολούθησαν τη λειτουργία του Θεάτρου , δεν έδωσε ένα βηματισμό εξέλιξης και ολοκληρωμένης πολιτισμικής ανάπτυξης.
Δεν αναπτύσσεται ο πολιτισμός χωρίς τους φορείς και τους συντελεστές του και δεν αναπτύσσεται με αδιαφανή διοικητικά μοντέλα «εκλεκτών» των διοικήσεων.
Πιστεύουμε , ότι όλες οι δημιουργικές πολιτιστικές δυνάμεις της πόλης και οι άνθρωποι της τέχνης, οφείλουν και δικαιούνται να συμβάλουν στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την πολιτισμική ανάπτυξη της Πετρούπολης σε βάθος χρόνου και με συμφωνημένες αρχές και στόχους.
O Δήμος, χωρίς να διεκδικεί μονοπωλιακή εξουσία, οφείλει να πρωτοστατήσει στην επεξεργασία μιας πολιτικής για τον πολιτισμό, για τη στήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης, να είναι ο εμπνευστής, συμπαραγωγός, υποστηρικτής και συνδιοργανωτής της πολιτισμικής ζωής.
Για εμάς ο Πολιτισμός είναι το ισχυρό πλεονέκτημα στην πορεία ανάπτυξης της Πετρούπολης. Είναι κινητήριος δύναμη και πηγή εξέλιξης.
Βασικά στοιχεία της πολιτιστικής πολιτικής , πιστεύουμε πως πρέπει να είναι:
Η μετεξέλιξη του Θεάτρου Πέτρας σε ένα ολοκληρωμένο χώρο Τέχνης και Πολιτισμού αξιοποιήσιμο 12 μήνες το χρόνο.
Η συμμετοχή των πολιτιστικών ομάδων και των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου.
Η ενιοποίηση όλων των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο στον τομέα του πολιτισμού και η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Ο εκσυγχρονισμός των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου και η διεύρυνση του χρόνου παροχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η αξιοκρατική αξιοποίηση των πόρων για το χώρο του πολιτισμού και η πραγματική ανταπόδοση των εισφορών από τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου.
Η ενθάρρυνση της παραγωγής πολιτισμικού προϊόντος.
Η ριζική αναμόρφωση των πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου με γνώμονα τη διοργάνωση γεγονότων καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων.
Ο σεβασμός στις διαφορές κουλτούρας των πολιτών, η διατηρεί και η ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της πόλης.
«Πολιτισμός» δεν είναι μόνο η ενασχόληση με την τέχνη.
Είναι και η κουλτούρα, οι αξίες, η καθημερινή ζωή και συμπεριφορά, η σχέση του πολίτη με τον άλλο και με τον χώρο.

Πόλη της Γνώσης

Κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της Πετρούπολης τα τελευταία χρόνια είναι η ενδυνάμωσή της, πληθυσμιακά, από νέους , δυναμικούς ανθρώπους.
Το στοιχείο αυτό , δημιούργησε νέες ανάγκες σε εκπαιδευτικές υποδομές αλλά πιστεύουμε πως ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα επιστημονικό πλεόνασμα το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
Καμία πόλη, κανένας Δήμος, δεν μπορεί να αισθάνεται δημιουργικός , εάν δεν μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη εκπαιδευτικών υποδομών για το σύνολο του πληθυσμού και εάν δεν μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη λειτουργικότητα των υποδομών αυτών.
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους στόχους, για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης και την άρτια λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών , σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, είναι σημαντική ανάγκη.
Παράλληλα , μέσω Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και χρηματοδοτήσεων , οφείλουμε σταδιακά να εντάξουμε στο πρόγραμμα αυτό όλα τα θέματα ανάπλασης των αυλών των σχολείων και της μετατροπής των σχολικών κτιρίων σε «πράσινα», μη ενεργοβόρα κτίρια. Η ενέργεια αυτή, θα εξοικονομήσει επιπλέον πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και τη συντήρηση των υποδομών τους.
Στην κοινωνία της Τεχνολογίας και της Γνώσης , η Πετρούπολη δεν μπορεί αν μην αξιοποιήσει το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό που ζει σε αυτή.
Αξιοποίηση μέσα από θεσμούς όπως η δημιουργία ανοιχτού Πανεπιστημίου, η δημιουργία υποδομών δια βίου μάθησης και κατάρτισης, η ενισχυτική διδασκαλία και τα εξειδικευμένα σεμινάρια επιστημονικών ειδικοτήτων.
Θεσμοί που πρέπει να στηριχτούν στον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών αλλά και να υποστηριχτούν από αντίστοιχα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Και βέβαια, δεν υπάρχει γνώση χωρίς βιβλίο. Και η Πετρούπολη οφείλει να αποκτήσει στέγη για τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στο Βιβλίο και θεσμούς που θα κάνουν το βιβλίο σημαντικό πόλο έλξης για τους πολίτες.

Υποδομές Αλληλεγγύης

Θέλουμε μία τοπική κοινωνία αλληλεγγύης με κέντρο τον άνθρωπο και ένα Δήμο στον οποίο η αντιμετώπιση των προβλημάτων του (της ανεργίας, της περίθαλψης των άστεγων και άπορων, της εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η προστασία της μητρότητας, των παιδιών και των ηλικιωμένων), θα αποτελούν κυρίαρχη προτεραιότητα.
Η χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Πρόνοιας και η επίδειξη ουσιαστικής μέριμνας για τους δημότες, πρέπει να υπερβεί την «πεπατημένη» και να μπορέσει να αγγίξει όλες τις υφιστάμενες ανάγκες.
Είναι δεδομένο πως τα ΚΑΠΗ, τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής μας και των προτεραιοτήτων μας.
Όμως , στην εποχή της κρίσης, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτά.
Στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που δίνονται στο Δήμο και την απευθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, η παράταξή μας έχει ως κύρια επιδίωξη την παροχή βασικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται, με οργανωμένο, διαφανή και προσβάσιμο σε όλους τρόπο, η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ποιότητα ζωής και η αξιοπρέπεια κάθε δημότη και κάτοικου της Πετρούπολης.
Πρώτη προτεραιότητα της Κοινωνικής μας πολιτικής η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης, σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Στόχος άμεσα να προχωρήσουμε στην ίδρυση κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, παρατηρητηρίου απασχόλησης και γραφείο διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης της εργασίας, καταγραφής των ανέργων και των ειδικοτήτων τους, ταμείου αλληλεγγύης με προσδιορισμένους πόρους από τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του και συμπλήρωση του επιδόματος ανεργίας, σε συνδυασμό με απαλλαγή από δημοτικά τέλη, κατά την περίοδο της ανεργίας.
Η υποστήριξη των εργαζόμενων γονιών με δομές ενασχόλησης, διαδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων των παιδιών , δεν μπορούν να λείπουν από έναν σύγχρονο Δήμο , ταυτόχρονα με υποδομές πλήρους κάλυψης των αναγκών σε πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και Νηπιαγωγεία.
Παράλληλα, η Πετρούπολη οφείλει να συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα ενδυνάμωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας , τις διαδικασίες πρόληψης νοσημάτων και ασθενειών και της υγειονομικής υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να επιδιωχθεί και η συνεργασία και συμμετοχή όλου του επιστημονικού δυναμικού που ζει στην Πόλη μας και επιθυμεί να λειτουργήσει συλλογικά και αλληλέγγυα.
Από την Πολιτική Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του Δήμου, δεν μπορεί σίγουρα να λείπει η συνεχής συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών, τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, κινήσεις που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την Εκκλησία, τους επιστημονικούς Συλλόγους.
Για την παράταξή μας η Κοινωνία Αλληλεγγύης και Συνοχής είναι αρχή και κυρίαρχο συστατικό μας στοιχείο.
Είναι βασικός πυλώνας της Δημιουργίας ενός Δήμου ωφέλιμου, ανθρώπινου και σύγχρονου.

Ίσες ευκαιρίες

Η παράταξή μας έχει ως βασικό της συστατικό στοιχείο την έκφραση της καθημερινής πραγματικότητας της τοπικής Κοινωνίας που βιώνει προβλήματα, βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποβιβάζεται συνεχώς, κυρίως μέσω της οικονομικής δυσπραγίας και αναζητά ευκαιρίες για καλύτερη και αξιοπρεπή διαβίωση.
Κανένας , λοιπόν, Μόνος του. Θέλουμε την Πετρούπολη Κοινωνία Συνοχής, Αλληλεγγύης και διαρκούς υποστήριξης των αναγκών των πολιτών.
Είναι ανάγκη πλέον να περάσουμε, από την ελεημοσύνη και το συνεχώς μειούμενο κρατικό επίδομα, στην αλληλεγγύη και την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών του πολίτη σε τοπικό επίπεδο.
Με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλα τα δρώμενα και τις δραστηριότητες του Δήμου.
Με δράσεις που θα θεσμοθετούν πρωτοβουλίες και καθιερώνουν ενέργειες πρόσκαιρες.
Με αξιοποίηση πόρων και προγραμμάτων που καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία.
Με διασφάλιση του δικαιώματος όλων στην Υγεία και την Παιδεία.

Πόλη που «Κινείται»

Για την παράταξή μας η κινητικότητα δεν είναι «υπαλληλικός» όρος. Είναι αναγκαίο στοιχείο μίας Πόλης Ζωντανής που θέλει οι πολίτες της να λειτουργούν ως κοινωνία συνοχής και ευημερίας.
Όλη η Πόλη πρέπει να γίνει μία «γειτονιά» και οι πολίτες της να μπορούν να την «κυκλοφορήσουν» και να την περπατήσουν άνετα , ευχάριστα και εύκολα.
Οι πεζόδρομοι, οι χώροι στάθμευσης, τα προσβάσιμα πεζοδρόμια, τα σύγχρονα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς, η χρήση της τεχνολογίας για τις μετακινήσεις στην πόλη, τα ποδήλατα, δεν μπορεί να είναι προνόμιο άλλων.
Πρέπει να είναι δικαίωμα της Πετρούπολης και των κατοίκων της.
Η κυκλοφορία στην πόλη, με όποιο μέσο, δεν μπορεί να είναι φόβος. Είναι δικαίωμα και ανάγκη μίας πόλης ζωντανής που θέλει τους κατοίκους της «παρόντες» σε συνεχή βάση και επιδιώκει να είναι πόλος έλξης επισκεπτών.

Πόλη που «Ζει»

Συστατικό στοιχείο μίας οργανωμένης κοινωνίας είναι να μπορούν οι πολίτες της να τη Ζουν και να τη χαίρονται.
Η Πετρούπολη , με τη ραγδαία πληθυσμιακή της εξέλιξη, οφείλει τώρα να γίνει και Πόλη όπου πέρα από τόπος κατοικίας θα είναι και τόπος Ζωής.
Οι πολίτες της πρέπει να γίνουν καθημερινοί δέκτες των «λύσεων» που τους παρέχονται για τη ζωή τους στην Πόλη , να διαθέτουν συνεχή ενημέρωση όλων των δράσεων , των παρεμβάσεων και των δραστηριοτήτων που τους απασχολούν και τους ενδιαφέρουν και να είναι συμμέτοχοι στα δρώμενα της Πόλης μας.
Όλα όσα παρέχονται πρέπει να είναι ισότιμα προσβάσιμα σε όλους , η όποια ανταποδοτικότητα Δημοτικών δραστηριοτήτων να είναι άμεσα εμφανής και οι γειτονιές να βρουν βηματισμό και ζωή.
Καμία γειτονιά παραμελημένη, καμία γειτονιά «φτωχός συγγενής» , καμία γειτονιά «προνομιούχα» σε βάρος των άλλων.
Και βέβαια , συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου, πρέπει να είναι η συνεχής διαβούλευση και συμμετοχή . Η διαρκής αλληλο-τροφοδότηση Δήμου και Πολιτών.
Η συμμετοχή στην τοπική διακυβέρνηση προσδίδει στην πόλη την ικανότητα της αυτό-ανανέωσης και της αναδημιουργίας κοινωνικοποιώντας στην πράξη την πολιτική εξουσία. Μέχρι να εφαρμοστούν θεσμικά τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι αναγκαία η πρόβλεψη άμεσης συμμετοχικής ψηφοφορίας για κάθε σημαντικό θέμα του Δήμου.
Επίσης, οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μπορούν να εφαρμοστούν στην ιστοσελίδα του δήμου. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα δημιουργήσει σώμα «εκλεκτόρων», σε συμβουλευτικό επίπεδο.