Υπόβαλε την ιδέα και την πρόταση σου

Ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του στρατηγικής από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 απευθύνεται στους δημότες του, τους ενεργούς πολίτες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Στόχος είναι ο όσον το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προετοιμασία της πρότασης του Δήμου Πειραιά στην υποβολή σχεδίου «Ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη» στα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα μέσω του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί υποσύνολο των συνολικών δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Πειραιά για την επόμενη πενταετία και αφορά στις επιλέξιμες δράσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020.